Organizacija dogodkov

ORGANIZACIJA DOGODKOV


Vsako leto organiziramo Industrijski forum IRT, ki je že vrsto let najpomembnejši strokovni dogodek slovenske industrije, saj gre za forum, na katerem so predstavljene ključne inovacije, razvojni dosežki in nove tehnologije za industrijo. Pri organizaciji Industrijskega foruma IRT poskrbimo za oblikovanje programa dogodka, pripravo vsebin, ureditev lokacije, organizacijo strokovne razstave in svečanega večernega dogodka.
Več informacij o Industrijskem forumu IRT najdete na spletni povezavi: www.forum-irt.si.

SEJEMSKE AKTIVNOSTI


Redno nastopamo na sejmih – doma in v tujini. Strankam zagotavljamo celovito pomoč pri organizaciji dogodka ali sejemskega nastopa. Pomagamo vam pri grafični upodobitvi razstavnega prostora in pripravi letakov ter brošur. Organiziramo tudi delo hostes.