Založništvo

PRIPRAVA REVIJ IN ČASOPISOV


V založništvu smo doma. Že več kot desetletje izdajamo daleč najboljšo revijo za industrijo – revijo IRT3000. Ta dvomesečnik na več kot 200 straneh predstavlja utrip domače industrije. Izdajamo tudi sorodno regijsko revijo IRT3000 Adria. Vsebine in grafično podobo revije IRT3000 si lahko ogledate na spletni strani www.irt3000.si, kjer lahko naročite tudi brezplačen ogledni izvod revije.

Po naročilu pripravimo razne vsebine za revije in časopise – npr. članke ali oglase, po dogovoru pa tudi celotno revijo ali časopis.

IZDAJANJE STROKOVNE LITERATURE


V sklopu naše založniške dejavnosti je tudi izdajanje strokovne literature. Pri tem poskrbimo za ustrezno grafično postavitev knjig in brošur, po potrebi pa uredimo še morebiten prevod tujih knjižnih in strokovnih del..

Predstavitev strokovne literature